Modernisering van de burgerlijke stand | Nieuws.belgië

Concreet gaat het om verschillende herstelbepalingen die onder meer betrekking hebben op het gebruik van de databank van akten van de burgerlijke stand (BAEC). Het gaat dan bijvoorbeeld om het corrigeren van onoplettendheid van de wetgever bij eerdere wetswijzigingen of het in overeenstemming brengen van bestaande bepalingen met de praktijk. Zo wordt met name gespecificeerd […]

19 mars 2023
Aller à la source Belgium-Times.BE
Author: la rédaction